רדיו קול הגולן | גפני | 2024

יואב גפני

תיאור הבחור