את שאהבה נפשי עם גיתה

את שאהבה נפשי עם גיתהאת שאהבה נפשי עם גיתהאת שאהבה נפשי עם גיתהאת שאהבה נפשי עם גיתה

רדיו קול הגולן